• dinkes.selayarkab@gmail.com

  • 0414-2313041

  • Jl. KH. Kadir Kasim No. 09 Parappa, Sulawesi Selatan

  • 0414-2313041
  • dinkes.selayarkab@gmail.com
  • Jl. KH. Kadir Kasim No. 09 Parappa, Sulawesi Selatan

Kontak kami

Google Map